Contactgegevens
Raadhuislaan 23
5341 GL Oss
Telefoon 0412 650 600
info@claassenpsychologie.nl

praktijk-psychologiepraktijk-claassen

Werkwijze psychologiepraktijk Claassen

Intake

Na aanmelding bij de praktijk volgen er 1 à 2 onderzoeksgesprekken. Ook vraag ik u enkele vragenlijsten in te vullen, zodat ik me een zo volledig mogelijk beeld van u, uw situatie en uw klachten/problemen kan vormen. Daarna zal ik mijn bevindingen uit de intake en mogelijkheden voor behandeling met u bespreken. Wanneer u zich kunt vinden in het behandelvoorstel, wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld. Tevens wordt vastgesteld binnen welk zorgproduct (kort, middel, intensief of overig) uw behandeling zal plaatsvinden. Nadat ik uw toestemming heb verkregen, kan de daadwerkelijke behandeling van start gaan. Uw hulpvraag, wensen en behoeften zijn daarbij steeds mijn uitgangspunt.
Wanneer u naar mijn inschatting meer gebaat bent bij een intensievere behandeling of andere vorm van hulpverlening zal ik dit met u bespreken en u terugverwijzen naar uw huisarts.


Behandeling

De behandelingen zijn meestal kortdurend van aard. De duur van de behandeling is afhankelijk van het behandelplan, waarin het te verwachten aantal zittingen wordt aangegeven. Doorgaans wordt u in ca. 5, 8 of 12 gesprekken weer op weg geholpen.
De duur van individuele gesprekken bedraagt 45 minuten, voor partnerrelatietherapie 90 minuten. De gesprekken vinden aanvankelijk meestal eenmaal per week plaats.
Er wordt steeds gebruik gemaakt van (een combinatie van) de meest gangbare behandelmethoden die hun effectiviteit bewezen hebben.
Een goede therapeutische relatie en samenwerking vormen een belangrijke basis voor het succesvol en naar tevredenheid kunnen afronden van uw behandeling. Indien de behandeling en/of het contact met mij als behandelaar niet aan uw verwachtingen voldoet, stel ik het in dat geval op prijs wanneer u mij dit laat weten. Ik probeer dan in overleg met u tot een passende oplossing te komen.


Evaluatie

Tijdens de behandeling zal de voortgang regelmatig met u besproken worden en bijgehouden middels een vragenlijst (Outcome Rating Scale). De behandeling wordt afgesloten middels een evaluatiegesprek en het invullen van een vragenlijst.


Vooraf

U wordt vriendelijk verzocht de verwijsbrief van uw huisarts en uw verzekeringspasje bij uw eerste afspraak mee te nemen. In verband met de wet gebruik BSN in de zorg ( Wbsn-z) verzoek ik u eveneens een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee te nemen. Uw polisnummer, BSN (BurgerServiceNummer) en nummer van uw identiteitsbewijs worden in de administratie opgenomen.