Contactgegevens
Raadhuislaan 23
5341 GL Oss
Telefoon 0412 650 600
info@claassenpsychologie.nl

Behandelaanbod psychologiepraktijk Claassen

In mijn werk maak ik gebruik van onderstaande behandelmethoden, een combinatie daarvan of onderdelen daaruit.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is gericht op het beïnvloeden van uw manier van denken en het gedrag dat uw klachten en /of problemen (mede) veroorzaakt of in stand houdt. Aan de hand van bestaande situaties wordt samen met u gezocht naar meer realistische en helpende gedachten. Ook wordt u geleerd anders met uw klachten en problemen om te gaan, waardoor deze verminderen of zelfs verdwijnen.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Het is een effectieve behandelmethode die voornamelijk wordt toegepast bij de behandeling van posttraumatische stress-stoornis (PTSS). PTSS kan ontstaan na het doormaken van een schokkende ervaring b.v. een verkeersongeval, inbraak, aanranding, verkrachting etc. Lichamelijke en psychische klachten ontregelen het leven dan dusdanig dat het dagelijks functioneren aanzienlijk wordt beperkt. EMDR kan eveneens worden toegepast bij nare ervaringen op medisch gebied, ingrijpende werkgerelateerde gebeurtenissen, pestervaringen of verlieservaringen. Met behulp van deze methode wordt u geholpen de herinneringen aan deze nare en ingrijpende gebeurtenis(sen) te verwerken. Het verwerkingsproces wordt op gang geholpen; de emotionele lading van de herinnering(en) neemt af en er kunnen nieuwe inzichten ontstaan, waardoor klachten afnemen en het geheel een andere betekenis kan krijgen.
MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
Aandachtgerichte Cognitieve Therapie is een therapievorm die gericht is op het ontwikkelen van een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Bewust aanwezig zijn in het hier-en-nu zonder te oordelen, in plaats van handelen op de automatische piloot. Met behulp van oefeningen leert u de aandacht bewust te sturen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een andere zienswijze en meer keuzevrijheid van handelen. Gewoontepatronen worden samen met u inzichtelijk gemaakt waarna u ze in uw dagelijks leven leert herkennen, begrijpen en indien gewenst te veranderen.
Gedragstherapie
Bij deze therapievorm wordt er van uit gegaan dat gedrag wordt bepaald door de gevolgen die het heeft. Ongewenst gedrag dat is aangeleerd kan zodoende ook weer worden afgeleerd. U wordt geholpen stapsgewijs uw gedrag te veranderen en vaardigheden aan te leren of te versterken, waardoor uw klachten verminderen.
IPT
IPT staat voor interpersoonlijke psychotherapie. Dit is een effectieve behandeling voor, met name, de acute fase van een depressieve stoornis. Het is een kortdurende therapie waarbij vermindering van depressieve klachten en verbetering van het sociaal functioneren wordt nagestreefd. Uitgangspunt is dat depressieve klachten en interpersoonlijke relaties elkaar wederzijds beïnvloeden. Er kunnen vier interpersoonlijke gebieden (focussen) worden onderscheiden waarmee de depressieve stoornis kan samenhangen te weten: rouw, interpersoonlijk conflict, rolverandering en tekort aan interpersoonlijke relaties. IPT richt zich op een focus, dat in overleg met u wordt vastgesteld.
Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. Bron: www.schematherapie.nl.
STDP
STDP staat voor Short Term Dynamic Psychotherapy of te wel kortdurende dynamische psychotherapie. Een conflict rond het beleven van gevoelens vormt vaak de basis van veel psychische aandoeningen. Leren lastige gevoelens als angst, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden en zo ruimte te maken voor onderliggende, adaptieve gevoelens is het voornaamste doel van de behandeling. Uw functioneren en verbinding met andere mensen verbeteren hierdoor.
IBSR
IBSR staat voor Inquiry Based Stress Reduction, gebaseerd op ‘The Work’ van Byron Katie. Het is een methode om gedachten te onderzoeken, waarbij vooral een beroep wordt gedaan op de innerlijke wijsheid in plaats van op de ratio. Door het beantwoorden van vier vaste vragen gevolgd door het omkeren van de gedachte, zult u merken dat de geloofwaardigheid van de stressvolle gedachte afneemt. U verkrijgt diepgaand emotioneel inzicht en doet ingrijpende ontdekkingen over uzelf en de ander, met als gevolg vermindering van stress, emotionele en gedragsverandering.
Problem-solving Treatment (PST)
Problem-solving treatment is een kortdurende psychologische behandeling, gericht op vermindering van psychische klachten die samenhangen met onopgeloste problemen in het dagelijks leven. U wordt geleerd de samenhang tussen uw klachten en problemen te zien en te accepteren, uw problemen helder te definiëren en te formuleren wat u hieraan wil veranderen (doel). Vervolgens wordt u een systematische werkwijze aangeleerd om actuele maar ook toekomstige problemen effectiever te kunnen aanpakken.
E-health
E-health kan indien gewenst worden ingezet om de reguliere behandeling te ondersteunen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internet verbinding middels JPO Cliëntenlogin. Tevens kan IBSR als e-healyh toepassing worden ingezet. Meer informatie hierover is te vinden op www.ibsronline.nl