Contactgegevens
Raadhuislaan 23
5341 GL Oss
Telefoon 0412 650 600
info@claassenpsychologie.nl

Praktische informatie / klachtenregeling psychologiepraktijk Claassen

Vertrouwelijkheid

De psycholoog heeft een beroepsgeheim. Met alle informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt.


Verslaglegging

Na de onderzoeksfase en aan het eind van de behandeling rapporteer ik aan uw huisarts/verwijzer; hiervoor vraag ik uw toestemming. Uitgaande informatie is altijd in te zien voor verzending. Indien gewenst kunt u hier een kopie van ontvangen.


Dossier

Uw gegevens worden in een dossier bewaard. De bewaartermijn bedraagt 20 jaar. Inzage is mogelijk. Indien u dit wenst, kunt u mij dit laten weten, zodat ik samen met u hiervoor een afspraak kan maken.


Klachtenregeling

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om klachten te voorkomen. Heeft u desondanks een klacht dan kunt u daarmee in eerste instantie terecht bij mij als behandelaar. Indien wij samen niet tot een gepaste oplossing zijn gekomen, kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Informatie over de klachtenregeling is hier te vinden. Ook kunt u terecht bij het NIP (www.psynip.nl).


Waarneming

In geval van afwezigheid bij ziekte of vakantie is er vervanging geregeld met een eerstelijnspsycholoog uit de regio. Dit betekent dat u in die periode voor ondersteuning bij mijn collega terecht kunt. Op de website van Psydirect vindt u met wie ik samenwerk. Vaste waarneming wordt verzorgd door mijn collega’s:

Nicole Honneff, Psychologiepraktijk Nicole Honneff, tel. 06-10327822
Diana van de Wetering, Psychologiepraktijk 2Floreer, tel. 06-53118487

Op de website van Psy-Connect vind u de gegevens van andere collega’s met wie ik samenwerk.


Crisis

Bij crisis raad ik u aan contact op te nemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost (0900-8860). Binnen mijn praktijk kan ik u in dat geval geen passende hulp bieden.


Privacy en gegevens (AVG)

Psychologiepraktijk Claassen verwerkt medische gegevens van de cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens staat privacy hoog in het vaandel. In de privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Ilse Claassen via 0412-650600.

De privacyverklaring van Psychologiepraktijk Claassen vindt u hier


Kwaliteit

Als gezondheidszorgpsycholoog ben ik ingeschreven in het BIG-register onder nummer 19059652325.

LVVP Gevisiteerd - Claassen psychologie

Ook ben ik lid van het NIP en van de LVVP.

Per 1 januari 2017 beschikt mijn praktijk over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Mijn praktijk is in september 2016 en in 2021 gevisiteerd door het NIP en heeft hiervoor een certificaat ontvangen. In 2020 is mijn praktijk tevens gevisiteerd door de LVVP en heeft ook hiervoor een certificaat ontvangen.