Contactgegevens
Raadhuislaan 23
5341 GL Oss
Telefoon 0412 650 600
info@claassenpsychologie.nl

Vergoedingen en tarieven bij psychologiepraktijk Claassen

Verzekerde zorg

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Uw zorgverzekeraar verrekent echter wel uw eigen risico met u, voor zover dit nog niet is verbruikt.
Voorwaarde voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is dat u een verwijzing heeft van uw huisarts en dat er sprake is van een (vermoeden van) een DSM 5 stoornis.
De verzekerde zorg in de Generalistische Basis GGZ wordt uitgevoerd met de producten Kort, Middel, Intensief of Onvolledig Behandeltraject. Per product geldt steeds het contracttarief van de betreffende zorgverzekeraar. Na afloop van een behandeling wordt door mij rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Uw behandeling wordt volledig vergoed (met uitzondering van uw eigen risico), als ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. In 2020 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De contracttarieven variëren tussen de 80-98% van de Nza maximumtarieven.


Niet-verzekerde zorg

Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg (waaronder b.v. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, partnerrelatieproblematiek, enkelvoudige fobie, identiteitsproblematiek, levensfaseproblematiek). Ditzelfde geldt voor een aantal behandelmethodes waaronder b.v. mindfulness.

Voor deze niet-verzekerde zorg, welke door u zelf bekostigd dient te worden, geldt per sessie van 60 minuten, inclusief indirecte tijd, het OZP (Overig Zorg Product) tarief van € 90 met ingang van 1 januari 2019. Soms is hiervoor vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering mogelijk. Voor meer informatie over de vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Aan het eind van iedere maand ontvangt u een nota. Ik verzoek u vriendelijk deze nota binnen 14 dagen te voldoen. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. Ik ga er vanuit dat u hiervan kennis heeft genomen.

Bij twijfel adviseer ik u nadrukkelijk bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren in hoeverre u voor vergoeding in aanmerking komt. In sommige gevallen vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten voor behandeling. Informeert u hiervoor bij uw werkgever.


Annuleringsvoorwaarden

Indien u niet op uw afspraak kunt verschijnen, verzoek ik u dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij kenbaar te maken. Voor annuleringen korter dan 24 uur voor de zittingstijd wordt door mij € 50,- bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden die het betreft. Laatstgenoemde houdt verband met de door mij gereserveerde tijd. Ik vraag hiervoor uw begrip. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet!