Contactgegevens
Raadhuislaan 23
5341 GL Oss
Telefoon 0412 650 600
info@claassenpsychologie.nl

Vergoedingen en tarieven bij psychologiepraktijk Claassen

Verzekerde zorg

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Uw zorgverzekeraar verrekent echter wel uw eigen risico met u, voor zover dit nog niet is verbruikt.
Voorwaarde voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is dat u een verwijzing heeft van uw huisarts en dat er sprake is van een (vermoeden van) een DSM 5 stoornis.

Bovenstaande tekst mag blijven staan tot zover.
Gevolgd door nieuwe tekst:

Met ingang van 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Meer informatie over het zorgprestatiemodel is hier

(link  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/) te vinden. Per prestatie geldt steeds het contracttarief van de betreffende zorgverzekeraar. Na afloop van een behandeling wordt door mij rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Uw behandeling wordt volledig vergoed (met uitzondering van uw eigen risico). Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De contracttarieven variëren tussen de 83-96% van de Nza maximumtarieven.

Nza maximumtarieven voor GZ-psycholoog BIG Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II:

 • CO0042 Diagnostiek 5 minuten €35,56
 • CO0107 Behandeling 5 minuten €27,91
 • CO0172 Diagnostiek 15 minuten €61,31
 • CO0237 Behandeling 15 minuten €49,89
 • CO0302 Diagnostiek 30 minuten €101,78
 • CO0367 Behandeling 30 minuten €85,16
 • CO0432 Diagnostiek 45 minuten €142,31
 • CO0497 Behandeling 45 minuten €120,99
 • CO0562 Diagnostiek 60 minuten €163,37
 • CO0627 Behandeling 60 minuten €143,71
 • CO0692 Diagnostiek 75 minuten €199,03
 • CO0757 Behandeling 75 minuten €176,88
 • CO0822 Diagnostiek 90 minuten €244,07
 • CO0887 Behandeling 90 minuten €216,11
 • CO0952 Diagnostiek 120 minuten €351,55
 • CO1017 Behandeling 120 minuten €317,73
 • OV0007 Intercollegiaal overleg >5 min €22,18
 • OV0008 Intercollegiaal overleg >25 min €67,62
 • TC0009 Reistijd <25 min €30,75
 • TC0010 Reistijd >25 min €79,30

Niet-verzekerde zorg

Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg (waaronder b.v. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, partnerrelatieproblematiek, enkelvoudige fobie, identiteitsproblematiek, levensfaseproblematiek). Ditzelfde geldt voor een aantal behandelmethodes waaronder b.v. mindfulness.

Voor deze niet-verzekerde zorg, welke door u zelf bekostigd dient te worden, geldt per sessie van 60 minuten, inclusief indirecte tijd, het OZP (Overig Zorg Product) tarief van € 90 met ingang van 1 januari 2019. Soms is hiervoor vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering mogelijk. Voor meer informatie over de vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Aan het eind van iedere maand ontvangt u een nota. Ik verzoek u vriendelijk deze nota binnen 14 dagen te voldoen. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. Ik ga er vanuit dat u hiervan kennis heeft genomen.

Bij twijfel adviseer ik u nadrukkelijk bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren in hoeverre u voor vergoeding in aanmerking komt. In sommige gevallen vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten voor behandeling. Informeert u hiervoor bij uw werkgever.


Annuleringsvoorwaarden

Indien u niet op uw afspraak kunt verschijnen, verzoek ik u dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij kenbaar te maken. Voor annuleringen korter dan 24 uur voor de zittingstijd wordt door mij € 50,- bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden die het betreft. Laatstgenoemde houdt verband met de door mij gereserveerde tijd. Ik vraag hiervoor uw begrip. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet!