Contactgegevens
Raadhuislaan 23
5341 GL Oss
Telefoon 0412 650 600
info@claassenpsychologie.nl

Veelgestelde vragen

Aan welke criteria moet de verwijsbrief van mijn huisarts voldoen?

Als een verwijzing aan de hieronder beschreven eisen voldoet, is deze voor alle zorgverzekeraars geschikt.

 •  Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer.
 •  Verwijsdatum, gelegen voor de datum aanvang behandeling, maar niet eerder dan 3 maanden daarvoor.
 •  De vermelding dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) gaat.
 •  In de brief dient te zijn opgenomen dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-5 stoornis.
  Of als de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de huisarts vastgestelde stoornis.
 •  Een korte omschrijving van de klachten.
 •  Indien relevant: voorgeschiedenis.
 •  Verwijsvraag: Indien mogelijk graag resultaten screening op basis van beslissingsondersteunend instrument (b.v. BDI, 4KDL etc.) vermelden
 •  Naam, adres, geboortedatum en inschrijf(verzekerings)nummer van de verzekerde cliënt(e).
 •  Handtekening van de verwijzer.

Waar staat ‘DSM-5’ voor?

DSM-5 staat voor ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen, vijfde editie. De DSM is een internationaal classificatiesysteem voor psychische aandoeningen.


Waar vind ik betrouwbare aanvullende informatie?


Met welke zorgverzekeraars heeft Psychologiepraktijk Claassen contracten afgesloten?

In 2020 heeft Psychologiepraktijk Claassen met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.