Contactgegevens
Raadhuislaan 23
5341 GL Oss
Telefoon 0412 650 600
info@claassenpsychologie.nl

Tarieven voor verzekerde zorg ongecontracteerd

Soort behandeling
2015
2016

Zorgproduct Kort (90- 294 minuten)
€ 460,-
€ 450,-

Zorgproduct Middel (295- 495 minuten)
€ 780,-
€ 770,-

Zorgproduct Intensief (496- 750 minuten)
€ 1230,-
€ 1220,-

Onvolledig Behandeltraject (1-90 minuten)
€ 185,-
€ 185,-

Deze tarieven zijn van toepassing op cliënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met mij als zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere tarieven gelden.
De zorgproducten bestaan uit intake, (aanvullende) diagnostiek, consulten (face-to-face, e-health, of combinatie daarvan) en eventuele consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, verslaglegging en administratie valt binnen deze producten.

Afhankelijk van o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten wordt u binnen één van deze vier zorgproducten behandeld.